x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4320 Proteiiniteknologia 7 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK4320 Proteiiniteknologia 7 op

Yleiskuvaus

Luentopohjainen opintojakso, jossa perehdytään proteiinitutkimuksen tutkimussuunnitelman laadintaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
-Hallitsee proteiinitutkimuksen laajana kokonaisuutena.
-Pystyy analyyttisesti arvioimaan proteiinien tuottomenetelmiä ja niiden soveltuvuutta eri tarkoituksiin.
-Osaa laatia tutkimussuunnitelman proteiinien vuorovaikutustutkimuksiin, diagnostiikkaan ja teollisiin bioteknisiin tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään proteiinien rakenteiden ja niiden muokattujen ominaisuuksien osaamista kohdennetun mutageneesin, proteiinimallien, geeniteknologian, tuotto- ja puhdistusteknologian luennoin. Jokainen opiskelija laatii annetusta tutkimusaiheesta yhdessä parin kanssa kirjallisen tutkimussuunnitelman.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perusosaamista biokemiasta ja molekyylibiologiasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech