x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1073 Luottamustehtävissä toimiminen 3 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteita ei määritellä etukäteen, vaan opiskelija toimittaa luottamustehtävässä toimimisestaan raportin, jossa reflektoi kertynyttä osaamistaan rehtorin 27.9.2011 antaman päätöksen mukaisesti.

Sisältö

Yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaan, päätöksentekoon ja toimintakäytäntöihin osallistuminen.

Rehtorin päätös 27.9.2011: "Luetaan hyväksi 3 op: väh. yksi lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalanyksikön johtokunta); väh. lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä; väh.lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa; väh. lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).
Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 op.
Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Hakemus osoitetaan tieteenalayksikölle ja toimitetaan yksikön opintopäällikölle."

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti  Portfolio 
suomeksi

Vapaamuotoinen raportti, jossa opiskelija reflektoi oman osaamisensa kertymistä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech