x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4360 Tutkimusalan kirjatentti 6 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Yleiskuvaus

Vaapaaehtoinen opiskelujen loppuvaiheen kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Kirjallisuuteen perehtymisen kautta opiskelija ymmärtää johonkin tieteelliseen ongelmaan tai menetelmään liittyvät keskeiset periaatteet ja kysymyksenasettelut tavalla, joka syventää aiemmissa opinnoissa saavutettua tietämystä.

Sisältö

Vastuuopettajan kanssa ennalta sovittuun aiheeseen perehtyminen kirjojen ja/tai katsausartikkelien avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luettavasta materiaalista (kirja, kirjojen lukuja tai katsausartikkeleita) sovitaan etukäteen vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech