x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKP5 Kirjallinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia arkielämään, opiskeluun ja työelämään liittyviä asiatekstejä sujuvalla, asianmukaisella ja pitkälti korrektilla saksan kielellä.
Hän tuntee eri tekstilajien erityispiirteet.
Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti oppimisstrategioita kielitaitonsa kehittämiseen, esim. laajentaa ilmaisuvarastoaan sekä tarkistaa kirjoittamiensa tekstien oikeakielisyyttä ja asianmukaisuutta käyttämällä mm. sanakirjoja, kielioppia ja rinnakkaistekstejä.
Hän tuntee suomen ja saksan kielen väliset keskeiset syntaktiset, sanastolliset ja tekstirakenteelliset erot.

Sisältö

Eri tekstilajien analyysi, eri tekstilajien tekstien kirjoittaminen, työstäminen ja korjaaminen virheanalyysin perusteella.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustekstien kirjoittaminen, työstäminen ja korjaaminen, kirjallinen lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö