x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP3 Käännösviestintä ja kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin eri vaiheet, toimijat ja roolit sekä ymmärtää ammattimaisen käännösviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa näitä pienimuotoisiin harjoitustehtäviin. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä tyylipiirteitä ja tuottaa näitä tyylipiirteitä sisältävää tekstiä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan käännösprosessin eri vaiheisiin (esim. toimeksianto, lähtötekstin analyysi, kohderyhmän määrittely) sekä käännösprosessiin liittyviin toimijoihin ja rooleihin (esim. toimeksiantaja, kääntäjä, lukija). Opintojakson aikana tehdään muutamia käännösprosessiin johdattelevia harjoituksia ja käännösharjoituksia. Lisäksi opiskelijat tutustuvat englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen sana-, virke-, kappale- ja tekstitason keskeisiin ominaispiirteisiin ja tekevät aihepiiriin liittyviä harjoituksia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus käännösviestintään  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus käännösviestintään  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osasuorituksen johdatus käännösviestintään kirjatenttivaihtoehto on tarkoitettu ainoastaan opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ei riitä vastaavan suomenkielisen kurssin suorittamiseen.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö