x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP2 Kirjallisuus ja kansakunta 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa eri aikakausien kirjallisten tekstien kielellisiä, temaattisia ja historiallis-yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Opiskelija ymmärtää kuinka kirjalliset tekstit ovat menneisyydessä rakentaneet ja tuottaneet kansallista ja kulttuurista identiteettiä sekä tiedostaa miten aikaisempien aikakausien kirjalliset tekstit liittyvät nykypäivän arvoihin ja asenteisiin. Opiskelija tulee tietoiseksi kulttuurisen tiedon merkityksestä kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee, millainen rooli kirjallisuudella ja erilaisilla kirjallisilla teksteillä on kansakunta-ajattelun ja kansallisen identiteetin muotoutumisessa. Opintojakso lähestyy näitä kysymyksiä erityisesti Yhdysvaltojen näkökulmasta: opintojaksolla pohditaan sekä sitä, kuinka tietyt historialliset ja yhteiskunnalliset kehityskulut ensimmäisistä englanninkielisistä siirtokunnista aina 1800-luvun loppupuolelle synnyttivät tietyn kirjallisen perinteen että kuinka tämä kirjallinen perinne vaikutti kansallisen ja kulttuurisen identiteetin muotoutumiseen. Lisäksi opintojakso esittelee, kuinka amerikkalainen kirjallisuus eriytyi brittiläisen kirjallisuuden perinteestä omaksi perinteekseen, ja miten tätä perinnettä on tarkasteltu nykykeskusteluiden ja -teorioiden valossa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö