x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2037 Biokemian työt: Proteiinit 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssilla tehdään ohjattuja laboratorioharjoituksia ja laaditaan tuloksista työraportit.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää yleisimpiä proteiinien erotus- ja analyysimenetelmiä
- käsitellä ja säilyttää biologista tutkimusmateriaalia
- käyttää laboratoriolaitteita turvallisesti ja materiaaleja säästäen
- raportoida tulokset ja arvioida niitä kriittisesti

Sisältö

Kurssi sisältää proteiinien puhdistamista erilaisilla fraktiointimenetelmillä sekä puhdistusprosessin seuraamista aktiivisuusmäärityksillä, elektroforeesilla ym. kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla menetelmillä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää biokemian tekniikoiden perusosaamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

laboratorioharjoituksissa pakollinen läsnäolo.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech