x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSF503 Psykiatria ja mielenterveys 2–5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Sosiaalipsykiatria
Vastuuhenkilö
Sami Pirkola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

2 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä jaksolla esiteltyyn aiheeseen liittyvät käsitteet ja pohtia mielenterveyden ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä aiheeseen liittyen. 5 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi hakea aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja arvioida sen käyttökelpoisuutta oman tutkimuksensa tai muun tiedontarpeen kannalta.

Sisältö

Ajankohtaisia ja / tai teoreettisen ajattelun kannalta tärkeitä, sosiaalipsykiatriaan liittyviä aiheita, joita tarkastellaan usean eri tieteenalan näkökulmasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö