x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSF507 Pelaaminen, yhteiskunta ja terveys, jatko-opintoseminaari 3–6 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Terveystiede
Vastuuhenkilö
Anne Konu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X

Yleiskuvaus

Jatko-opintoseminaarissa käsitellään pääasiassa digitaaliseen pelaamiseen ja rahapelaamiseen liittyvää tutkimusta kansanterveystieteen näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Jatko-opintoseminaariin osallistuttuaan opiskelija:
- on laajentanut teoreettista osaamistaan digitaalisen ja rahapelaamisen alueelta
- on syventänyt tietojaan omalta tutkimusalueeltaan
- on syventänyt osaamistaan tieteellisestä julkaisuprosessista
- osaa tarkastella tutkimuksia erilaisista teoreettisista lähtökohdista
- hallitsee oman tutkimuksensa viestinnän vertaisryhmässä; myös englannin kielellä
- osaa hyödyntää vertaispalautetta omassa tutkimuksessaan
- hallitsee vertaispalautteen antamisen; myös englannin kielellä
- hallitsee työskentelyn tutkimusverkostossa
- tutustuu erilaisiin tutkimuksellisiin lähtökohtiin
- tutustuu erilaisiin metodisiin ratkaisuihin
- tuntee tutkimuksen rahoituskanavia ja osaa hakea rahoitusta
- tuntee tutkimukseen perustuvan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja

Sisältö

- omien tutkimussuunnitelmien ja käsikirjoitusten esittäminen
- muiden tutkimussuunnitelmien ja käsikirjoitusten kriittinen arviointi ja kommentointi
- tutkimuksellisten lähtölähtökohtien ja menetelmien kehittäminen vertaisryhmässä
- tutustutaan tutkimusrahoituksen lähteisiin ja hakuprosesseihin
- ryhmässä pohditaan myös tapoja toteuttaa tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
Opetuskielet: suomi Opetuskielten lisätiedot: seminaarin käsikirjoitukset ovat pääasiassa englannin kielisiä
Opetuksen toteutustavat: seminaari
Toteutustapojen lisätiedot: Seminaari toteutetaan muutaman kerran lukuvuoden aikana koko iltapäivän mittaisina jaksoina. Seminaariin osallistuu tutkimusalueen senioritutkijoita.
Opetuksen suunnitellut ajankohdat: Seminaaria toteutetaan jatkuvana lukukausittain
Vaadittavat opintosuoritukset:
• aktiivinen osallistuminen seminaareihin
• omien tutkimussuunnitelmien ja käsikirjoitusten esittelyt
• toisten tutkimussuunnitelmien ja käsikirjoitusten vertaisarviointi ja kommentointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö