x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSM304 Menetelmäklinikka 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Kirsi Lumme-Sandt

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan tohtoriopiskelija osaa jäsentää ja arvioida terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksen nykytilannetta ja erilaisten tutkimusasetelmien vahvuuksia ja heikkouksia. Tohtoriopiskelija tunnistaa ja osaa arvioida erilaisten laadullisten tutkimusotteiden lähtökohtia, menetelmiä ja mahdollisuuksia terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksessa.

Sisältö

: Kurssilla käsitellään erilaisia laadullisen tutkimuksen lähtökohtia terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö