x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSS201 Tieteenalakohtaiset tohtorikoulutusseminaarit 3 op

Yleiskuvaus

Jokaisen tohtoriopiskelijan pitää osallistua vähintään yhden lukuvuoden ajan väitöstyönsä aiheen kannalta sopivaan tohtorinkoulutusseminaariin.

Biostatistiikka
vastuuhenkilö: Jaakko Nevalainen

Epidemiologia
vastuuhenkilö: Pekka Nuorti

Gerontologia
vastuuhenkilö: Marja Jylhä

Hoitotiede
vastuuhenkilö: Päivi Åstedt-Kurki

NEDIS- seminaari (lasten ja nuorten terveyden edistäminen)
vastuuhenkilö: Arja Rimpelä

Sosiaalipsykiatria
vastuuhenkilö: Sami Pirkola

SOTEPO-seminaari (Sosiaali- ja terveyspolitiikka)
yhteyshenkilö: Miisa Chydenius

Terveystaloustiede
vastuuhenkilö: Pekka Rissanen
yhteyshenkilö: Anna Saloranta

Työterveys
vastuuhenkilö: Clas-Håkan Nygård

Osaamistavoitteet

Seminaarien tavoitteena on kehittää tieteellisen esittämisen, kirjoittamisen ja keskustelun taitoja sekä valmiuksia tieteellisen kritiikin antamiseen ja saamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Sisältö

Seminaareissa käydään läpi tohtoriopiskelijoiden tutkimussuunnitelmia, artikkeleja ja muita väitöskirjaan liittyviä tekstejä. Seminaareissa voidaan käsitellä myös alan kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opiskelija voi osallistua useamman oppialan seminaariin väitöskirjatyön niin edellyttäessä. Tästä tulee aina sopia erikseen ohjhaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö