x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPLSDIS Väitöskirja, kirjallisuustieteen tohtoriohjelma 200 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee vaativaan asiantuntijatehtävään, erityisesti tutkimukseen liittyvät prosessit ja käytännöt kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa. Hänellä on syvällinen näkemys tieteenalastaan ja hän pystyy soveltamaan ja kehittämään alansa teorioita, tieteellisiä lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa ihmistieteiden perusteisiin, tutkimusetiikkaan, tieteenfilosofiaan ja tiedonhankintaan kuuluvia käytänteitä tuottaakseen uutta, luotettavaa tutkimustietoa. Hän pystyy argumentoimaan itsenäisesti, kriittisesti ja rakentavasti sekä osallistumaan alansa ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Hän osaa välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti ja pystyy osallistumaan keskusteluun tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä.

Sisältö

Väitöskirja on itsenäinen, uutta tietoa esittävä tieteellinen tutkimus, jonka opiskelija laatii ohjaajan hyväksymästä aiheesta. (Monografiatutkimuksen suositeltava laajuus on noin 250 sivua, ja artikkeleista koostuvaan väitöskirjaan suositellaan sisältyvän vähintään neljä vertaisarvioitua artikkelia sekä johdanto-osuus.) Opiskelijan tulee puolustaa väitöskirjaksi tarkoitettua käsikirjoitustaan julkisessa väitöstilaisuudessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Väitöskirja  Tutkielma / opinnäytetyö  200 op
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö