x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä ja tuntee näitä tilanteita koskevan vero-oikeudellisen sääntelyn sekä osaa soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija tuntee keskeiset kurssilla käsiteltäviin erityiskysymyksiin liittyvän unionin tuomioistuimen ratkaisut. Opiskelija tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja osaa ottaa huomioon ne yrityksen taloudellisissa ratkaisuissa.

Sisältö

1 Käytetyn tavaran marginaaliverotusmenettely
2 Matkatoimistopalvelujen arvonlisäverotus
3 Kiinteistöjen arvonlisäverotus
4 Yritysjärjestelyiden arvonlisäverotus
5 Tavaran yhteisömyynti ja vienti
6 Palveluiden arvonlisäverotus kansainvälisessä tilanteessa
7 Ajankohtaiset, vuosittain vaihtuvat teemat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Äärilä, Leena - Nyrhinen, Ritva: Arvonlisäverotus käytännössä, 2013 tai uudempi painos
  2. Sainio, Nina: Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa, 2011

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu