x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistotutkija Marko Junkkari
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät riippuvat valitusta erikoisalueesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut erityisosaamista joltakin tiedonhallinnan osa-alueelta.

Sisältö

Mahdollisia aihepiirejä ovat mm. tietokantojen määrittely ja käsittely eri paradigmojen perusteella, tietokantojen toteutus, tiedonhallinnan erikoissovellukset (esim. OLAP, XML, jne.), tiedonhallintaohjelmistot, käsitteellinen mallintaminen, ontologiat, käsitekaaviokielet

Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi, englanti

Sovittu kirjallisuus, keskusteluohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö