x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Tarja Tiainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelijalla on kokonaiskuva tietojärjestelmien suunnittelun lähestymistavoista, menetelmistä ja systeemityöprosessista sekä suunnitteluprosessin hallinnasta,
- opiskelija tuntee suunnittelumenetelmien perusteita ja ymmärtää niiden vahvuuksia ja heikkouksia,
- opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien tarkastelun kontekstit ja tuntee vallitsevat tietojärjestelmä- ja tietokäsitykset,
- opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tietojärjestelmien suunnittelun paradigmoja ja koulukuntia, lähestymistapoja, menetelmiä ja systeemityöprosessia
- opiskelijalla on valmiudet tietojärjestelmäsuunnitteluun ja sen hallintaan sekä suunnittelun arviointiin,
- opiskelija tuntee tietojärjestelmien onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä.

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Viikkoharjoitukset, essee ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö