x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5, . JOVA17 (Visuaalisen journalismin perusteet). JOVKA2-JOVKA3 syksyn osuus käytynä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt lehtitaiton ja infografiikan perusteisiin ja keskeisimpiin ohjelmistoihin. Hän on tutustunut julkaisusuunnittelun perusteisiin ja hallitsee tärkeimmät käsitteet.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan journalistisen julkaisun visuaalisuuden teoriapohjaa, ajattelua ja ammattikäytänteitä sekä käytännön taitoja. Harjoituksissa perehdytään journalistiseen taittoon, ideointiin ja infografiikan rakentamiseen osana journalistista toimitustyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 10 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Työpajat ja harjoitukset ovat pienryhmäopetusta kuvajournalismin valintaväylän opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Jakson yhteydessä käsitellään referoiden kaksi seuraavaa teosta:

  1. Pulkkinen: Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto. Jyväskylän yliopisto, 2008. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Rantanen: Mistä on hyvät lehdet tehty - Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland, 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö