x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA3 Henkilökuvaus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5. JOVA17 (Visuaalisen journalismin perusteet).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVKA3 Henkilökuvaus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee journalistisen feature- ja henkilökuvauksen lajityypit ja on harjoitellut niiden ideointia. Hän on perehtynyt valaisun ja studiokuvauksen teknisiin perusteisiin ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Hän on syventänyt digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn taitojaan ja pystyy toimimaan erilaisissa henkilökuvauksen tilanteissa sanoma- ja aikakauslehdessä ja monimediaympäristössä.

Sisältö

Pienryhmäopetuksessa opiskelija perehtyy valaisemisen tekniikkaan, studiokuvauksen perusteisiin sekä journalistisen featurekuvan ideointiin ja ilmaisutapoihin erilaisissa tilanteisissa. Käytännön harjoitukset tehdään toimittajakoulutuksen julkaisuissa valokuvaajana ja kuvankäsittelijänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Työpajat ja harjoitukset ovat pienryhmäopetusta kuvajournalismin opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Puputti, Tiina: Valo ja valaisu. Henkilökuvaus studiossa ja miljöössä. Docendo 2013.

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö