x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA2 Uutiskuvaus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5. JOVA17 (Visuaalisen journalismin perusteet).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVKA2 Uutiskuvaus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee uutiskuvaamisen perusteet ja on saanut tuntumaa toimitusympäristön sisäiseen yhteistyöhön. Hän on syventänyt digitaalisen valokuvauksen ja kuvatuotannon taitojaan, tuntee uutiskuvan lajityypit, historiaa ja eettistä normistoa ja osaa soveltaa niitä kuvajournalistin työssä.

Sisältö

Opintojakson luentosarjalla perehdytään journalistiseen ja dokumentaristiseen valokuvaan modernin yhteiskunnan yhtenä tärkeistä vaikuttajista sekä kuvajournalismin historiallisiin vaiheisiin ja tulevaisuuteen. Pienryhmäopetuksessa opiskelija perehtyy uutiskuvaamisen tekniikkaan, valaisuun, ideointiin ja ilmaisutapoihin osallistumalla luennoille niiden harjoituksiin sekä työpajoihin. Käytännön harjoitukset tehdään toimittajakoulutuksen julkaisuissa valokuvaajana ja kuvankäsittelijänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Uutiskuvauksen perusteet -osuus sisältää Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentosarjan ja ammattilaisten vetämiä työpajoja harjoituksia. Luentosarja on kaikille avoin ja se voidaan suorittaa osana JOVA17 (Visuaalisen journalismin perusteet, suoritusvaihtoehto 2). Työpajat ja harjoitukset ovat pienryhmäopetusta kuvajournalismin valintaväylän opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kobre: Photojournalism: The Professionals' Approach, 6th edition. 2008.

Freeman: Valo: Aika, aukko & herkkyys. Docendo, 2009.

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö