x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
SUOT2 vähintään samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erityiskysymykseen tai syventänyt tietojaan alan tutkimuksesta oman ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Lisäksi hän kykenee itse täydentämään osaamistaan pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Perehtyminen johonkin työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erityiskysymykseen tai tutkimusalueeseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Suoritetaan esseenä, lukupiirinä tai erikoiskurssina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö