x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOT3 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin analyysiseminaari 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
SUOT2 vähintään samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tiedonhankinta- ja tutkimusprojektin, jonka avulla perehdytään johonkin työelämäviestinnän tai kielikonsultoinnin käytännön kysymykseen. Työryhmän jäsenenä hän osaa muotoilla projektille oman kysymyksensä kannalta perustellun tavoitteen, hankkia ongelman selvittämiseen sopivan (rajatun) aineiston sekä analysoida sitä lingvistisesti ammatilliseen ja tutkimuskirjallisuuteen nojaten. Lisäksi hän osaa raportoida projektin tuloksista yhtäältä tieteelliselle, toisaalta ammatilliselle yleisölle.

Sisältö

Työryhmässä toteutettava tiedonhankinta- ja tutkimusprojekti. Projekti on mahdollista suunnitella ja toteuttaa niin, että se tukee pro gradu -tutkielman kirjoittamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö