x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOK5 Sukukieli 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin suomen sukukieleen sekä vertailevan kielentutkimuksen perusteisiin niin, että kykenee vertailemaan kieliä keskenään ja hahmottamaan niiden välisiä yhteyksiä ja eroavuuksia. Opiskelija pystyy täydentämään jonkin sukukielen osaamistaan pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään jonkin suomen sukukielen kielioppiin ja erityispiirteisiin sekä vertailevan kielentutkimuksen metodeihin kirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoiseksi suoritusmuodoksi käy sukukieltä käsittelevä erikoiskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö