x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS1B Syventävä kirjallisuuden teoria 2 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija erittelee ja arvioi teoreettisten suuntausten tapoja jäsentää kirjallisuutta ja tuottaa siitä tietoa. Opiskelija vertailee teoreetikoiden näkemyksiä sekä sijoittaa oman tutkimuksellisen kiinnostuksensa tieteenalaan ja sen uusimpaan teoriaan.

Sisältö

Opiskelija syventyy kirjallisuudentutkimuksen teoreettiseen ja metodiseen keskusteluun oman tutkimuksellisen kiinnostuksensa mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö