x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS11 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGS11 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti ohjauksen tuella empiiriseen aineistoon perustuvan tutkielman.

Sisältö

Logopedian tutkielmat kirjoitetaan artikkelimuotoon noudattaen alan kansainvälisiä tieteellisiä käytäntöjä.
LogS11a: Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja aineiston kokoaminen on aloitettu.
LogS11b:Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan, mikä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Aineiston kerääminen on tehty ja aineiston tuloksia on kuvattu ensimmäisiä kertoja.
LogS11c: Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä varten.
LogS11d: Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan. Viimeistelty käsikirjoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
LOGS11a Tutkimussuunnitelma, kirjallisuuskatsaus ja tutkimusmenetelmien kuvaus  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja aineiston kokoaminen on aloitettu.

LOGS11b Aineiston keruu, niiden analyysi ja tulosten kuvaus  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan, mikä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Aineiston kerääminen on tehty ja aineiston tuloksia on kuvattu ensimmäisiä kertoja.

LOGS11c Gradu jätetty esitarkastukseen  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä varten.

LOGS11d Valmis tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan. Viimeistelty käsikirjoitus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osasuoritukset S11a-c arvostellaan hyväksytty/hylätty. Koko opintojakson arvosanan tulee osasuorituksesta S11d Valmis tutkielma

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö