x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS24 Kirjasto- ja tietopalvelujen suunnittelu ja arviointi 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa perehdytään kirjastojen toiminnan tutkimukseen, suunnitteluun ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa sekä yhteiskunnallista ja toiminnallista kontekstia
- tuntee kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin menetelmiä

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjastojen toiminnan tutkimusta ja arviointia käsittelevään kirjallisuuteen ja käyttää saamiaan tietoja verkkokeskustelun tukena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Verkkokurssi Moodle oppimisympäristössä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö