x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JMMMETUS Vapaavalintaiset mediatutkimuksen erikoistumisopinnot 0–30 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Mediatutkimuksen erikoistumisopinnot syventävät opiskelijan tietämystä yhteiskunnallisista merkityskäytännöistä julkisen elämän eri osa-alueiden ja niiden mediavälitteisyyden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa näihin alueisiin liittyviä tematiikkoja monesta suunnasta, pystyy sijoittamaan ne historiallisiin ja sosiokulttuurisiin yhteyksiinsä sekä tunnistaa niiden kytkennät teknologian ja talouden kehitykseen. Hän osaa muotoilla itseään kiinnostavista aihepiireistä tutkimuksellisia kysymyksiä ja tarkastella niitä analyyttisesti ja vertailevasti osana laajempaa ilmiöiden, muutosprosessien ja valtasuhteiden kenttää.

Sisältö

Erikoistumisopintojen sisältö vaihtelee vuosittain. Tarjolla olevat kurssit ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa. Opinnot voivat sisältää mm. media- ja kulttuurintutkimuksen aineopintokokonaisuuden kursseja, kursseja Cultural Studies -maisteriohjelmasta ja Media Education -maisteriohjelmasta sekä muiden yksiköiden soveltuvia opintoja, kuten opintojaksoja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tiede ja teknologia -teemakokonaisuudesta.

Opintosuoritusten teema-alueita ovat mm.
- aika, tila ja media
- median materiaalisuus
- aistit, välittyneisyys ja liike
- julkisen elämän infrastruktuurit
- toimijuus ja valta teknologisoituneessa yhteiskunnassa
- yksityisyys, näkyvyys ja julkisuus mediaympäristöissä
- mediatalouden ja -tuotannon murrokset
- mediaympäristöt, osallistuminen ja sosiaaliset liikkeet
- verkottuneet julkisuudet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö