x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOUJOVTS Vapaavalintaiset journalistiikan erikoistumisopinnot 0–30 op
Vastuutaho
Journalistiikan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori

Osaamistavoitteet

Journalistiikan erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet kehittää journalistista ammattitaitoaan ja soveltaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemissaan mediaympäristöissä ja hän on hankkinut erityisosaamista journalismin ja oman suuntautumisensa kannalta tärkeistä asiakysymyksistä ja työmenetelmistä.

Sisältö

Journalistiikan erikoistumisopintojen sisältö vaihtelee vuosittain. Tarjolla olevat kurssit ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa. Nämä erikoistumisopinnot voivat sisältää paitsi CMT:n journalistiikan opintoja myös soveltuvia alan ulkomaisia vaihto-opintoja tai alan JOO-opintoja. Opiskelija kokoaa itsenäisesti opintojen kokonaisuuden (20 - 30 op) tarjolla olevista 5 op:n kursseista.

Kursseja järjestetään (vuosittain vaihdellen) muun muassa seuraavista aihepiireistä:
- Ajankohtaisjournalismi radiossa ja televisiossa
- Verkkojournalismin eri muodot
- Tutkiva ja datajournalismi
- Toimitustyön johtaminen
- Julkaisujen visuaalinen suunnittelu ja toteutus
- Yhteiskunnalliset teemat journalismissa (politiikka, talous, kulttuuri, jne.)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kullakin kurssilla vaadittavat opintosuoritukset ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Kullakin kurssilla vaadittavat opintosuoritukset ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö