x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa asiakirjatietoa sekä arkisto- ja asiakirjahallintoa koskeviin normeihin ja lainsäädäntöön julkishallinnossa ja yrityksissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa nimetä keskeiset asiakirjatietoa, arkisto- ja asiakirjahallintaa koskevat standardit, normit ja lait
- tunnistaa normihierarkian sekä normien sitovuuden
- tunnistaa ajankohtaiset normiympäristössä tapahtuvat muutokset sekä niiden vaikutukset asiakirjahallintaan
- osaa arvioida ja tehdä johtopäätöksiä normien ja lainsäädännön vaikutuksista sekä asiakirjahallinnan toteuttamiseen että asiakirjatiedon käyttöön.

Sisältö

Arkistolainsäädäntö, julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, hallinto- ja kielilaki, muu lainsäädäntö; arkistolaitoksen määräykset, ohjeet ja suositukset, asiakirjahallinnan standardit, arkistonhoitajan eettiset ohjeet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Verkkokurssi, perehtyminen aineistoon ja verkkotehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö