x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot 5–20 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Laajentaa syventävissä opinnoissa hankittua osaamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää vaihtoehtoisia 5 op:n laajuisia kirjapaketteja. Katso tarkemmat kuvaustiedot paketeista kurssisivulta.
Tarjolla olevat kirjapaketit:

a) Tietokäytännöt
b) Tiedonhakujärjestelmät
c) Vuorovaikutteinen tiedonhaku
d) Tehtäväperustainen tiedonhaku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
in English  Kirjallinen tentti 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
in English  Essee 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a) Tietokäytännöt
Kirjallinen tentti:
- Case, Looking for information. A survey of research on information needs, seeking and behavior. 3rd revised ed. Emerald 2012.
- Pauleen & Gorman (Eds), Personal knowledge management. Individual, organizational and social perspectives. Gower 2011.
- Savolainen, Everyday information practices. Scarecrow 2008.
Kirjallinen tentti on suoritettavissa sähköisen tenttipalvelun kautta. Huom! Kirjallisessa tentissä suoritetaan ainoastaan tenttikirjat (Case, Pauleen & Gorman, ja Savolainen), ei artikkelilukulistalla lueteltuja artikkeleita!

Essee: Ohjeet esseen laatimiseksi saa kurssin tentaattorilta
- jokaisesta kirjasta (Case, Pauleen & Gorman, ja Savolainen) yksi esseetehtävä
- lisäksi referaatti kolmesta (3) vapavalintaisesta artikkelista lukulistalta

b) Tiedonhakujärjestelmät
- Baeza-Yates, R &Ribeiro-Neto, B. (2011). Modern I

information retrieval: The concepts and technology behind search. 2nd ed. New York, Addison-Wesley.Tentitään opintojakson vastuuopettajan kanssa sovittavin osin.

c) Vuorovaikutteinen tiedonhaku
- Xie, I. (2008). Interactive information retrieval in digital environments. Hershey, IGI Publishing.
- White, R. &Roth, R. (2009). Exploratory search: Beyond the query-response paradigm. Morgan &Claypool.
- Kelly, D. (2009).Methods for evaluating interactive information retrieval systems with users. Foundations and trends in information retrieval 3(2009), 1–224. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.8814&rep=rep1&type=pdf

d) Tehtäväperustainen tiedonhaku
- Ingwersen, P. & Järvelin, K. The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Springer 2005.
- Lisäksi artikkeleita lukulistalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö