x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS14 Muita syventäviä opintoja 1–10 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ENGS14 Muita syventäviä opintoja 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jotain englannin kielen tai kirjallisuuden osa-aluetta, osaa hankkia siihen liittyvää lisätietoa, ja hänellä on valmiudet soveltaa tuota alaa koskevaa tietoa oman asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää yliopistossa suoritettuja syventävien opintojen tasoisia opintoja, jotka eivät vastaa sisällöllisesti mitään tiettyä syventävien opintojen opintojaksoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö