x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS6 Pragmatiikka ja informaatiorakenne 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun pragmatiikasta ja informaatiorakenteista. Hän osaa tarkastella pragmatiikkaan ja informaatiorakenteisiin liittyviä kysymyksiä luovasti ja itsenäisesti sekä tuottaa aihetta käsittelevää tutkimusta.

Sisältö

Johdatus lingvistiseen pragmatiikkaan, jossa keskitytään erityisesti erilaisiin keinoihin muodostaa informaatiorakenteita epämuodollisessa äidinkielisessä englannissa.

Käsiteltäviä keinoja ovat esimerkiksi asioiden asettaminen keskiöön tai taustalle epätavanomaisella sanajärjestyksellä, diskurssipartikkelien käyttäminen ja intonaatiorakenteet.

Lisäksi tarkastellaan sitä, miten ei-äidinkieliset englannin puhujat tulkitsevat tällaista pragmaattista vaihtelua, miten muiden kielten vastaavat ilmaisutavat voivat siirtyä ei-äidinkieliseen englantiin ja miten muista kielistä omaksutuista ilmaisutavoista voi tulla pysyviä ”etnisissä” äidinkielisen englannin varieteeteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö