x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS1 Shakespeare ennen ja nyt 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa shakespearelaisen draaman lajityypit, niiden keskeiset ominaisuudet, ja hän osaa havainnollistaa ominaisuuksia tekstianalyysin keinoin. Opiskelija osaa tulkita Shakespearen näytelmiä niiden alkuperäisissä kulttuurisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää, miten näytelmiä on tulkittu yhä uudelleen maailmanlaajuisesti ja miksi niitä edelleen adaptoidaan uusiksi tuotannoiksi.

Sisältö

Kurssi on johdanto shakespearelaisen draaman ainutlaatuiseen asemaan englanninkielisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Kurssilla analysoidaan neljää näytelmää, jotka edustavat neljää eri draaman lajia: tragedia, komedia, historiallinen draama, ja romanssi. Näytelmiä tarkastellaan sekä niiden historiallisessa kontekstissa että nykypäivän kriittistä ja tuotannollista taustaa vasten.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö