x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Virikkeellinen johdatus informaatio- ja mediajärjestelmien kehitykseen ja nykytilanteeseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden,
-osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin,
-tuntee informaatio- ja media-alan ja ?tutkimuksen yleistietoa riittävästi jatkaakseen opintoja,
-osaa hyödyntää Learning-oppimisalustan peruskäyttötapoja.

Sisältö

Informaatio ja media historiallisena ilmiönä esikirjallisesta ajasta nykyaikaan. Kirjoituksen ja muiden tiedon tallennusmuotojen kehitys. Informaatiojärjestelmien ja -organisaatioiden, kuten kirjastojen ja arkistojen, sekä niiden käyttämien menetelmien vaiheet. Informaatioalan huomattavia edustajia ja vaikuttajia. Median muodot oraalisesta kirjalliseen ja edelleen elektroniseen. Ihminen ja mediajärjestelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Harjoitustyöt, kirjallinen tentti, luennot

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö