x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä inhimillisen pääoman merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, mitä on työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, millaista on työhyvinvointia tukeva esimiestyö ja, miten työhyvinvointia voidaan organisaatiossa kehittää.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
Työhyvinvointia tukeva johtaminen/esimiestyö
Työhyvinvoinnin kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjastosta)

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

luento- ja kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjastosta)

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu