x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA24 Sijoitustoiminta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja institutionaalisen sijoittamisen periaatteet. Opiskelija saavuttaa yleiskuvan sijoitustoiminnan teorioista ja käsitteistä sekä käytännän sijoitustoiminnasta eri markkinaosapuolten näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sijoitustoimintaan tarkastelemalla eri sijoitusten analysointia sekä kaupankäyntiä, sijoitusstrategioita ja valvontaa sekä teoriaperustaa ja sijoitustoiminnan merkitystä yhteiskunnassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

1. Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen
2. Oppimispäiväkirja luentoihin ja oheislukemistoon perustuen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja 1:Samuli Knüpfer ja Vesa Puttonen: Moderni rahoitus. Helsinki: Talentum, 2014.

Kirja 2: Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus: Investments. New York: McGraw Hill Higher Education, cop. 2014.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoinen opintojakso (Vakuutus ja riskienhallinta)
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu