x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL3 Kommunikationstraining II 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssit Kommunikationstraining I tai Geschäftskommunikation tai Wirtschaftskommunikation tai vastaavat taidot, esim. saksa lukiokielenä tai vaihto-opiskelussa hankitut taidot (kielitaito tasolla B1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kaikkiin kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi sekä osaksi KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kertoa omasta opiskelualastaan, tutkimusaiheestaan jne.
- tuntee erilaisten suullisten viestintätilanteiden erityispiirteitä ja sanastoa ja osaa toimia niissä saksan kielellä
- osaa osallistua keskusteluun tai johtaa sitä
- osaa pitää selkeän esityksen

Sisältö

Kurssilla analysoidaan ja harjoitellaan yleisiä eri alojen suullisia viestintätilanteita. Aiheet valitaan opiskelijoiden opiskelualan ja kiinnostuksen mukaan.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen ja harjoitustöiden tekemistä sovitussa aikataulussa. Lopputentin sijaan opiskelija tekee kaksi äänitystä tietystä aiheesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus