x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSATS2 Wirtschaftskommunikation 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Geschäftskommunikation (kielitaito tasolla B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso voi olla osa KTK- tai KTM-tutkinnon toisen vieraan kielen opintoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- esitellä yrityksen toimintaa suullisesti
- markkinoida yrityksen tuotteita
- viestiä kirjallisesti saksaksi liike-elämän viestintätilanteissa (esim. erilaiset liikekirjeet)
- raportoida talousalan asioista ja analysoida niitä
- lukea itsenäisesti pidempiä talouteen liittyviä tekstejä

Sisältö

Kurssilla käsitellään Saksan talouden ajankohtaista tilaa, suhdanteita ja tärkeimpiä toimialoja. Opiskelija harjoittelee työelämän tilanteita, esim. messukäynnit ja neuvottelut. Luetaan ajankohtaista tekstejä talouslehdistöstä ja muista lähteistä.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 26 tuntia, itsenäinen työskentely 28 tuntia. Keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen, harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa ja lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus