x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSATS1 Geschäftskommunikation 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV (kielitaito tasolla A2-B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso voi olla osa KTK- tai KTM-tutkinnon toisen vieraan kielen opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on parantaa ennen kaikkea saksan kielen suullista taitoa, jotta opiskelija selviytyy tavallisimmista liike-elämän viestintätilanteista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- kommunikoida puhelimessa ja sähköpostin välityksellä
- antaa tietoa sekä ammatillisista että henkilökohtaisista asioistaan
- viestiä yrityksessä
- esitellä ja selittää kaavioita
- pitää yritysesittelyn
- käyttää oman alansa terminologiaa

Sisältö

Opiskelija harjoittelee yleisiä työelämän tilanteita, esim. esittäytyminen, puhelinkeskustelu, yrityksen toiminnasta kertominen, small-talk, tapaamisesta sopiminen, yritysvierailu. Opintojaksolla laaditaan suullinen yritysesittely.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työskentelyä 28 tuntia, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen, harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa ja lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus