x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA42 Human Rights Law 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ihmisoikeuksien kansainvälisestä suojelusta, ihmisoikeuksien oikeudellisesta luonteesta ja eri ihmisoikeuksien sisällöstä. Opiskelijalla on kokonaiskuva ihmisoikeuksien asemasta kansainvälisessä oikeudessa ja valtion sisäisessä oikeudessa. Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden tehtävät.

Sisältö

? Ihmisoikeudet kansainvälisessä järjestelmässä
? Ihmisoikeuksien historiallinen kehitys
? Ihmisoikeudet valtioita kansainvälisesti velvoittavina sekä toisaalta yksilöille ja ryhmille oikeuksia luovina oikeuksina
? Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, etenkin Euroopan ihmisoikeussopimus
? Humanitaarinen oikeus
? Kansainvälisen suojelun ja valvonnan muodot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

luennot, tentti ja essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pellonpää-Gullans-Pölönen-Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus. 2012. Tai: Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights. 2006.

2. Krause & Scheinin (toim.): International Protection of Human Rights: A Textbook. 2009. Teoksesta luetaan osat I (The Foundations of Human Rights), II (United Nations Standards and Mechanisms) ja IV (Implementation, Monitoring and Enforcement).

3. Rosen-Parkkari: Sodan lait: Käsikirja. 2004

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu