x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA65 Hallinto-oikeuden harjoituskurssi 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnollista päätöksentekoa ohjaavat oikeudelliset ratkaisuperiaatteet ja -säännöt. Hän kykenee tunnistamaan hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia, ratkaisemaan niitä ja perustelemaan päätöksensä vakuuttavasti. Opiskelija tuntee muutoksenhakua hallinnossa koskevan oikeudellisen normiston. Opiskelijalla on valmiudet toimia esittelijänä, päätöksentekijänä ja muuna oikeudellisena asiantuntijana valtion ja kuntien viranomaisissa.

Sisältö

- Hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltaminen käytännön viranomaistoiminnassa
- Hallintopäätöksen tekeminen, sitä palvelevat käsittelytoimet sekä hallintopäätöksen täytäntöönpano
- Hallintopäätöksessä olevan virheen korjaaminen
- Erilaiset päätöksentekomenettelyt valtion ja kuntien viranomaisissa
- Tosiasiallinen hallintotoiminta
- Hallinnon valvonta
- Muutoksenhaku hallintopäätökseen ja muu jälkikäteinen oikeusturva
- Hallintoprosessi
- Hallinto-oikeudellisten oikeustapausten ratkaiseminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen sekä harjoitusryhmissä tapahtuvaan oikeustapausten ja muiden kirjallisten harjoitusten tekemiseen sen mukaan, kuin harjoitusryhmissä erikseen osoitetaan. Harjoitukset perustuvat luentoon ja opintojakson moodle-sivulla ilmoitettavaan aineistoon. Ne vaativat myös kotona tapahtuvaa valmistelua. Harjoitusten päätyttyä järjestetään kirjallinen oikeustapaustentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu