x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden keskeisen sisällön ja ymmärtää sen aseman ja tehtävät oikeusjärjestyksen kokonaisuudessa.

Sisältö

1 Sosiaalioikeuden peruskäsitteet ja yleiset oikeusperiaatteet
2 Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet
3 Sosiaalioikeuden pääasiallinen sisältö: lakisääteinen toimeentuloturva, julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, tahdosta riippumattomat sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet
4 Ensi asteen menettely ja oikeusturva sosiaalioikeudessa
4 Kansainvälisen ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden perusteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson suorittaminen opetukseen osallistumalla on mahdollista vain edellyttäen, että opetus järjestetään.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tuori - Kotkas: Sosiaalioikeus (2008 tai uudempi) (E-aineisto)
2. Sakslin:Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. Teoksessa Ojanen - Haapea (toim.): EU-oikeuden perusteita II - aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuuvuuksia, s. 295-337 (2007 ta uudempi)
3. Teoksesta Muuttuva sosiaalioikeus (2013) kaksi seuraavaa artikkelia: Nykänen: Maahanmuuttajat sosiaalisten oikeuksien subjekteina (s. 47-73), Hyttinen: Sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi - sitomattomista tavoitteista Euroopan ihmisoikeussopimuksen varjoon (s. 273-296)
4. Opintojakson moodle-sivulla ilmoitettavat säädökset (vain pääkohdittain)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu