x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden apulaisprofessori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojakso antaa yleiskuvan nykyaikaisen ympäristöoikeuden perusteista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ympäristön käyttöä ja suojelua koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet
- hahmottaa ympäristösääntelyn eurooppalaistuvaa ja kansainvälistyvää taustaa
- ymmärtää ympäristöoikeuden peruskäsitteet ja periaatteet
- hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ja muut tulkinta- ja argumentaatio-oppiin vaikuttavat tekijät ympäristöoikeuden alalla
- hahmottaa oikeudenalan suhdetta muihin oikeudenaloihin,
erityisesti, valtiosääntö-, hallinto- ja eurooppaoikeuteen sekä oikeustieteen lähitieteisiin

Sisältö

- Ympäristöoikeuden keskeinen sääntely
- Ympäristöoikeuden yleiset opit
- Ympäristönsuojelun oikeudelliset puitteet
- Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
- Keskeinen oikeuskäytäntö

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on hankkinut perustiedot valtiosääntöoikeudesta ja hallinto-oikeudesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Kurssi suoritetaan kirjatenttinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Anne Kumpula, Tapio Määttä, Jukka Similä ja Leila Suvantola: Näkökulmia monitieteiseen ympäristöoikeuteen. Turku 2014.

- Kari Kuusiniemi, Ari Ekroos, Anne Kumpula ja Pekka Vihervuori: Ympäristöoikeus (2013). Luku III (Ympäristönkäytön suunnittelu) Saatavana elektronisena aineistona Talentum Fokus -palvelusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu