x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA15 Radiojournalismi 3 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja (radiojournalismi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Journalistiikan aineopintojen opiskelijat suorittavat ennen opintojakson aloittamista tai viimeistään sen aikana JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVA15 Radiojournalismi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään äänijournalismin tärkeimmät erityispiirteet. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin keskeisimpiin sisältötyyppeihin radiossa ja verkossa. Hän oppii kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta, toteuttamaan haastatteluja ja toimitettuja ajankohtaisjuttuja, versioimaan materiaalejaan eri jakeluteille ja toimittamaan ja koostamaan suoria makasiinilähetyksiä.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan yksin ja pienryhmissä ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin tekemistä Tampereen yliopiston paikallisradioaseman eli Radio Moreenin lähetyksiin sekä toteutetaan teemallisia kokonaisuuksia yhdessä lehti- ja verkko- sekä televisiojournalismin kurssien kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 23 t 0 t
Pienryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 32 t 0 t

Luennot, harjoitukset, palaute 40 h sekä itsenäistä työskentelyä. Osa kokoontumisista pienryhmille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Oman ohjelman tuottaminen yksin tai pienryhmässä Radio Moreenin lähetyksiin. Kurssi on avoin kaikille muille paitsi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Edellytetään aktiivista läsnäoloa, annettujen harjoitusten ja työvuorojen tekemistä sekä palautteeseen osallistumista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja toimituksen työskentelyyn sekä kehittyminen opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Starkey & Crisell: Radio Journalism. Sage, 2009.

Muusta oheiskirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö