x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS24 Kilpailuoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti kilpailuoikeuden sekä kilpailumenettelyä ja tuotekehittelyä koskevan sääntelyn.

Sisältö

Syventyminen mm. kilpailuoikeuteen, elinkeino-oikeuteen, kilpailumenettelyyn sekä tuotekehittelyn sääntelyyn.

Toteutustavat

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Sähköinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uotila, T.-J.: Patentti strategisena kilpailun välineenä. 2009.

Lisäksi suoritettava toinen seuraavista:

Aine, A.: Kilpailuoikeudellinen pätemättömyys. 2013.

Aine, A.: Kilpailunrajoitusvahinko. 2015.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu