x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS27 Rahoitusoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti rahoitusoikeuden keskeiset periaatteet ja ymmärtää rahoituksellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

Sisältö

Syventyminen rahoitusoikeuden erityiskysymyksiin pankki- ja vakuusoikeuden näkökulmasta.

Toteutustavat

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Sähköinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wuolijoki, S. - Hemmo, M.: Pankkioikeus. 2013, s. 447 - 585, 667 - 728.

Lisäksi suoritettava toinen seuraavista:

Wuolijoki, S.: Pankin neuvontavastuu. 2009 tai uudempi.

Välimäki, O.: Kovenantit - rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus. 2014 tai uudempi.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu