x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti yritystoiminnan keskeisimpiä yhteisömuotoja koskevat oikeussäännökset sekä arvopaperimarkkinoiden sääntelyn.

Sisältö

Syventyminen mm. osakeyhtiön, arvopaperimarkkinoiden ja tilintarkastuksen sääntelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Opetus järjestetään IV periodissa. Opintojakso on kuitenkin tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pönkä, V.: Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä. 2012.

Bourne, N.: Bourne on Company Law. 2008 tai uudempi.

Vahtera, V.: Osakeomistuksen riski ja sääntely. 2011.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu