Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL29 Verkkokaupan perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Hannu Saarijärvi

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään yleisesti verkkokaupan toimintalogiikkaan ja sen keskeisiin käsitteisiin. Case-esimerkkien avulla tarkastellaan verkkokaupan kriittisiä menestystekijöitä, mittareita ja kehittämisen painopisteitä. Opintojakso koostuu verkkomateriaalista (esitystallenteet ja -materiaalit, tutkimusraportit ja muu kirjallisuus). Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti verkkomateriaaliin ja suorittavat niihin liittyvät tehtävät. Kurssi on valmisteltu yhteistyössä Finpron Verkkokaupan kasvuohjelman kanssa (eCommerceGrowth-ohjelma).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu