x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL11 Vähittäiskaupan konseptit 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Saarijärvi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Soveltuvat kaupalliset pohjatiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vähittäiskaupan yleiset toimintaperiaatteet ja kilpailukeinot sekä eri konseptien väliset erot. Opiskelija osaa analysoida vähittäiskaupan kilpailutilannetta sekä menestymisen ehtoja ja arvioida kansallista ja kansainvälistä vähittäiskaupan kehitystä.

Sisältö

Opintojaksolle syvennytään vähittäiskaupan konsepteihin, verkkokauppaan, kaupan digitaalisiin palveluihin ja niihin liittyviin strategisiin valintoihin sekä tulevaisuudessa vähittäiskaupassa tapahtuviin toimialaliukumiin. Opintojakso koostuu luennoista, vierailuista kaupan alan eri konsepteihin sekä yhteistyössä kaupan alan yritysten kanssa tehtävästä, tulevaisuuden vähittäiskaupan kehitykseen orientoivasta soveltavasta projektityöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennot 20 h + harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kuusela, Hannu & Neilimo, Kari (2010): Kaupan strategiosaaminen, Edita.

2. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.1.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu