x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL12 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Saarijärvi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Soveltuvat markkinoinnin ja kaupalliset pohjatiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään erilaisia asiakkuusstrategioita ja on saanut valmiudet asiakastiedon hyödyntämiseen asiakkuuksien johtamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään asiakastiedon tuottamiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen palvelujen ja kaupan alalla. Opintojakso koostuu luennoista ja soveltavasta projektityöstä. Opintojaksolla tehdään aktiivisessa yritysyhteistyössä projektityö, jossa hyödynnetään autenttista asiakastietoaineistoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennot 20 h ja harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Peppers, Don & Rogers, Martha: Managing Customer Relationships. A Strategic Framework, Wiley, 2011.

2. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu