x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2040 Molekyylibiologia 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK2040 Molekyylibiologia 5 op

Yleiskuvaus

Kurssikirjan omatoimisesta opiskelusta sekä sitä tukevasta luentosarjasta ja harjoituksista koostuva molekyylibiologian perusteiden aineopintotasoinen kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ajanmukainen käsitys geneettisen informaation rakenteesta, periytymisen ja ilmentymisen perusteista sekä niiden tutkimuksen perusmenetelmistä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään solujen perimän rakenteeseen, toimintaan ja säätelyyn sekä niiden tutkimuksen perusteisiin.
Kurssilla käsiteltäviä aiheita: nukleotidit ja nukleiinihapot; molekyylibiologian perusmenetelmät; geenit ja kromosomit; DNA-aineenvaihdunta; RNA-aineenvaihdunta; proteiiniaineenvaihdunta; geenien ilmentymisen säätely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Mahdollisuus tenttiä kahtena osatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
BioMediTech