x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS21 Venäjän opettaminen vieraana kielenä 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kielitaidon osa-alueet vieraan kielen opetuksen näkökulmasta. Hän tuntee eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotasot, oppimisen arvioinnin periaatteet ja vieraan kielen opetusmenetelmiä sekä venäjä vieraana kielenä opetukseen tarkoitettuja oppimateriaaleja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy venäjään vieraana kielenä kielenoppijan ja opetuksen näkökulmasta. Hän tutustuu kielitaidon osa-alueisiin ja taitotasoihin, keskeisiin työtapoihin, opetuksen suunnitteluun sekä oppimisenarviointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista löytyy tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö